MOJE KWALIFIKACJE

 

Wykształcenie:

 • 2009 - 2013- Certified Training Program the Florida Society for Bioenergetic Analysis: Certified Bioenergetic Psychoterapist
 • 2001-2006 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wydział fizjoterapii
 • 2000-2003 Medyczne Studium Zawodowe nr 4 w Warszawie
 • 1998-2000 Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

 • IX 2009 - 2013 Certified Training Program the Florida Society for Bioenergetic Analysis
 • VIII 2011 - seminaria z prof. Nancy McWilliams - (Praca z pacjentem lękowym, Praca z pacjentem narcystycznym)
 • II 2008 egzamin przed Komisją Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym
 • VI 2007 szkolenie w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a, (odc. szyjny i kończyna dolna)
 • VII 2007 Zertifikat "Die gezielte Diagnose und Technik der Chiropraktik" - Ackermann Methode
 • IX 2007 Kurs neuromobilizacji wg D. Butler’a
 • IX 2007 Kinesiology Taping, basic course
 • X 2007 UEX- badanie i leczenie stawów kończyny dolnej Kaltenborn-Evjenth Concept
 • XII 2006 szkolenie w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a, (odc. lędźwiowy i st. barkowy)
 • V 2002 Szkolenie w zakresie Aktywnej Rehabilitacji
 • X 2003 Kurs „Skoliozy tzw.idiopatyczne. Profilaktyka i zasady nowej rehabilitacji”. Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie
 • 2002- 2004 Kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym
 • 2000-2002 Kurs Ma-uri Massage level 1-7, MA-URI INSTITUTE Denmark
 • 2000-2001 „Miękkie” techniki manualne w terapii zaburzeń kręgosłupa
 • III 1999 Kurs przy zaburzeniach nerwowo-mięśniowych metodą Rozwity Brunkow
 • 1999-2000 kurs Integracyjnego Masażu Bodywork

Uczestnictwo w warsztatch:

 • XI 2009 Warsztat "Finding Your Aliveness" - with Frank Hladky, New Cannon, CT, USA
 • VI 2009 Warsztat metodą Lowena prowadzony przez Ann Miller, Santorini, Grecja
 • I 2009 Warsztat: Healing Through the Body, led by John Yong, Koszalin
 • XI 2008 Warsztat: Basic Energetic Principles of Bioenergetic Analysis, led by Heiner Steckel, Koszalin
 • IX 2008 Warsztat: „Techniki psychoterapii. Interpretacja analityczna”. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

Doświadczenie zawodowe:

 • 2000-2013 - prywatna praktyka
 • VI 2005 Staż Karolina Medical Center w Warszawie
 • 2005- 2007: Nauczyciel Teorii Masażu i Masażu Leczniczgo w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 w Warszawie
pasekdolny

strona startowa