ZAJĘCIA REGULARNE PROWADZONE METODĄ LOWENA

Grupy początkujące:
- Grupa XXVII, czwartki -
start 26-go listopada o godzinie 18-ej

- Grupa XXVIII, wtorki -
start 8-go grudnia o godzinie 18-ej

Grupa dlugoterminowa:
Grupa I, wtorki - o godzinie 18

 

WARSZTATY METODY LOWENA

16-17 I 2016 "KU ŻYWOTNOŚCI!"  

LOWEN DLA PROFESJONALISTÓW - seminaria

24-25 I 2015 "Wstęp do teorii i praktyki w Analizie Bioenergetycznej"

14-15 II 2015 "Praca z grupą w Analizie Bioenergetycznej"

 

Grupa zaawansowana:
Grupa IX, wtorki - start 8-go września o godzinie 18

Grupa Praktykujących:
(Zawieszona)  poniedziałki - start 9-go grudnia o godzinie 17:30

 

WYKŁADY LOWENOWSKIE

Wykład - 2013-11-20  "WSTĘP DO ANALIZY BIOENERGETYCZNEJ" prowadził SCOTT WINFIELD

OPINIE

pasekdolny

strona startowa